REGULAMENT

pentru

 ACTIVITATEA ÎN ATELIERELE  „FASCINAŢIA STICLEI”

 

        1. Copiii şi adolescenţii pot  fi însoţiţi NUMAI de cadrele didactice ,  care vor asista, dar nu vor participa efectiv la program, nu vor interveni, nu vor formula întrebări, nu vor relaţiona  cu copiii  sau  adolescenţii.

       2. Părinţii (sau însoţitorii copiilor sau adolescenţilor) NU AU ACCES ÎN ATELIERE.

 

       3. Pe toată durata  STAGIILOR DE PREGĂTIRE, precum şi în sălile de expoziţie cu vânzare,  ESTE STRICT INTERZISĂ FUNCŢIONAREA TELEFOANELOR MOBILE (ale copiilor sau adolescenţilor şi ale cadrelor didactice) astfel încât, în nici un moment să nu fie distrasă atenţia copiilor sau adolescenţilor ori a personalului implicat în proiect. Telefoanele vor fi închise la intrare şi vor fi depozitate într-un loc special amenajat, securizat.
     

       4. NU SE PERMITE,  sub nici o formă,  nici unei persoane (copil, adolescent sau cadru didactic) FOTOGRAFIEREA, FILMAREA sau  ÎNREGISTRAREA AUDIO  a  unor secvenţe din   STAGIILE  DE  PREGĂTIRE sau din sălile de expoziţie cu vânzare. Fiecare copil sau adolescent şi fiecare cadru didactic va primi CD-uri  cu fotografii realizate pe parcursul desfăşurarii stagiului şi a vizitei în sălile de expoziţie, realizate de personalul FASCINAŢIA STICLEI.


        5. Pe toată durata stagiului de pregătire, uşile atelierului vor rămâne închise, copiii şi adolescenţii vor ieşi la toaletele special amenajate, în funcţie de necesităţi,
OBLIGATORIU ÎNSOŢIŢI şi când vor reveni, vor primi explicaţiile pe care le-au pierdut.


       6.
FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS.

                                                                                  

       Trebuie  înţeles că întreaga  atenţie  a colectivului FASCINAŢIA STICLEI  se concentrează pe activitatea cu copiii şi adolescenţii pentru buna desfăşurare a procesului de instruire şi utilizarea eficientă a timpului, în folosul acestora.

 

       PROIECTUL ESTE DESTINAT COPIIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR, dar adulţii implicaţi  într-o formă sau alta, pot contribui la buna desfăşurare a activităţii şi la succesul proiectului, respectând regulamentul stabilit (şi adus la cunoştinţă).

 

       Reclamaţiile şi sugestiile adulţilor şi ale copiiilor sau adolescenţilor, vor  fi tratate cu maximă atenţie şi  seriozitate, pentru că vor contribui la îmbunătăţirea activităţii şi a relaţiei de lucru cu copiii şi adolescenţii,iar în final la succesul proiectului.

 

       Pentru sugestiile pe care le vom primi precum şi pentru înţelegerea de care veţi da dovadă, respectând regulamentul proiectului, primiţi  mulţumirile  anticipate ale colectivului FASCINAŢIA STICLEI.