GRATUITĂŢI

 

GRATUITĂŢI  ACORDATE  ÎN URMA SELECŢIEI   
           -  un copil sau un adolescent din fiecare grup de participanţi la STAGIILE DE PREGĂTIRE va fi selectat de Jeni Costăchescu pentru  a i se oferi  o gratuitate la un alt stagiu de pregătire pe care şi-l poate alege.  Se  urmăreşte astfel selectarea (în vederea încurajării şi acordării de  sprijin ulterior) unor copii şi adolescenţi talentaţi, fascinaţi de sticlă, care manifestă un real interes pentru ARTELE STICLEI. Un copil sau un adolescent care participă la mai multe stagii, poate obţine mai multe gratuităţi dacă el este cel selectat din grupa lui aplicantă;
      
-  copilul sau adolescentul câştigător va primi un
TALON DE GRATUITATE, în baza căruia poate solicita programarea (indicând numărul talonului) şi poate participa astfel la stagiul de pregatire ales.

 

GRATUITĂŢI OFERITE  MEMBRlLOR  CLUBULUI   

„TRADIŢII, ARTE DECORATIVE, MEŞTEŞUGURI” la secţiunea  „PRIETENII ARTELOR STICLEI „  cu ocazia unor evenimente speciale.

 

GRATUITĂŢI DIN SURSE FINANCIARE ATRASE  

oferite membrilor CLUBULUI „TRADIŢII, ARTE DECORATIVE, MEŞTEŞUGURI” de la secţiunea „PRIETENII ARTELOR STICLEI”  (proiecte finanţate, sponsorizări, contracte de publicitate).

 

GRATUITĂŢI OFERITE COPIILOR DIN CATEGORIILE DEFAVORIZATE

(care fac dovada apartenenţei la aceste categorii prin depunerea unui dosar conform  criteriilor care vor fi  prezentate în timp util).

  

GRATUITĂŢI OFERITE COPIILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL ANUAL INTERNAŢIONAL „MICUL ARTIST STICLAR”  care au trecut preselecţia  şi îndeplinesc condiţiile impuse (în vederea pregătirii pentru concurs).