STAGIUL DE INIŢIERE în ARTELE STICLEI

este obligatoriu înaintea oricărui alt stagiu de pregătire, reprezentând BAZA informativă (teoretică şi practică) pentru toate tehnicile de prelucrare a sticlei care se vor aprofunda în stagiile (atelierele aplicative) ulterioare.

 

         CONŢINUTUL STAGIULUI DE INIŢIERE

          PROTECŢIA MUNCII:

     -  la intrarea în atelier, copilul sau adolescentul va primi un echipament de protecţie (gratuit) pe care-l va lua acasă şi-l va utiliza apoi, în mod obligatoriu, de fiecare dată când participă la stagii de pregătire în atelierele FASCINAŢIA STICLEI;

     -  se va viziona un scurt film de protecţia muncii  pentru copii sau adolescenţi şi cadrul didactic însoţitor;

     -  se va participa la un instructaj de protecţia muncii, urmat de întrebări şi răspunsuri.

          CONŢINUT TEORETIC:

     -  procesul de fabricare al sticlei, pornind de la nisipul fin, ca materie primă de bază şi ajungând la obiecte utilitare sau obiecte artistice de mare preţ;

    -  prezentarea cuptoarelor, a utilajelor şi instrumentelor utilizate în prelucrarea şi finisarea sticlei cu care copiii şi adolescenţii lucrează în ateliere.

          CONŢINUT PRACTIC

Fiecare copil sau adolescent, sub îndrumare şi supraveghere :

     -  va vizualiza sticla lichidă în cuptor şi flacăra care întreţine starea lichidă a sticlei;

     -  va învăţa să extragă sticla din cuptor cu ţeava;

     -  va sufla la ţeavă un balon din sticlă (pe care-l va primi ca simbol al primilor paşi în universul sticlei);

     -  va urmări curgerea sticlei şi trecerea rapidă a acesteia din starea lichidă în starea solidă;

     - va urmări demonstraţii de prelucrare a sticlei realizate de sticlari cu mare experienţă (demonstrațiile se vor relua aplicativ cu participarea copilului sau adolescentului în stagiile care au la bază aceste tehnici de lucru):

          a) prin suflare la ţeavă în formă;

          b) prin presare;

          c) prin tragere în fire;

         d) prin tragere în foi;

     -  va urmări o demonstraţie de finisare a obiectelor din sticlă;

     -  va urmări prezentarea tuturor stagiilor de pregătire (ateliere aplicative) oferite în cadrul proiectului, cu obiectele care se realizează practic la fiecare dintre stagii. Copilul sau adolescentul are posibilitatea să studieze obiectele, să le atinga, să le analizeze şi să pună întrebări;

     -  va vizita expoziţia permanentă cu vânzare :

      JENI COSTĂCHESCU ART GLASS COLLECTION.

 

     Cei care doresc, pot achiziționa, mici obiecte din sticlă după finalizarea programului.

La final copiii sau adolescenţii au la dispoziţie formulare pe care le pot completa (dacă doresc) pentru înscrierea gratuită în CLUBUL TRADIŢII, ARTE DECORATIVE, MEŞTEŞUGURI” secţiunea „PRIETENII ARTELOR STICLEI”.

CD–urile cu fotografiile copiilor sau adolescenţilor împreună cu certificatul stagiului de pregatire care s-a efectuat, vor fi transmise ulterior, cadrului didactic însoţitor sau copilului / adolescentului (în cazul participării individuale).

DURATA STAGIULUI DE INIŢIERE este de 120 de minute cu pauză de 15 minute. În pauză se oferă copiilor şi adolescenţilor apă plată şi ceaiuri de fructe.

STAGIUL DE INIŢIERE se desfăşoară în ateliere special amenajate pentru activitatea cu copiii şi adolescenţii, dotate cu cuptoare de mici dimensiuni, utilaje şi echipamente specifice.

Colectivul este format din sticlari cu mare experienţă în prelucrarea sticlei, artişti plastici cu studii superioare şi pregătire pedagogică, personal calificat pentru activitatea turistică.