Proiectul  FASCINAŢIA STICLEI

are ca scop principal utilizarea metodelor moderne de învăţare prin care Jeni Costăchescu îşi propune să dezvăluie copiilor şi adolescenţilor, în general foarte receptivi şi foarte creativi, multiplele valenţe artistice ale sticlei, să le facă cunoscute principalele tehnici prin care materialul topit poate fi prelucrat pentru a fi transformat în obiect de artă, iar celor pasionaţi şi fascinaţi de sticlă, să le ofere sprijin, dacă doresc să-şi îndrepte paşii către ARTELE STICLEI (utilizează sticla ca suport sau ca material de lucru).

În acest context creativ, copiii şi adolescenţii sunt susţinuţi să îşi creeze noi prieteni, să îşi dezvolte capacitatea de a lucra individual dar şi în echipă. Un alt obiectiv în procesul de învăţare este să asimileze şi să sintetizeze noi informaţii cu caracter interactiv şi aplicativ; stimularea spiritului de competiţie prin obţinerea de gratuităţi la alte stagii de pregătire sau de premii în urma concursului internaţional „MICUL ARTIST STICLAR”.

Cei mai mulţi dintre copii şi adolescenţi vor face primii paşi în universul fascinant al sticlei cu această ocazie. Astfel că, proiectul FASCINAŢIA STICLEI  se adresează  exclusiv  copiilor şi adolescenţilor cu vârsta cuprinsă  între  5 şi 15 ani, indiferent de sex, naţionalitate, cetăţenie, apartenenţă religioasă, şi se va derula în ateliere special amenajate pentru activitatea cu aceştia, sub îndrumarea şi atenta supraveghere a unui colectiv de specialişti (sticlari cu mare experienţă în prelucrarea sticlei, artişti plastici  cu studii superioare şi pregătire pedagogică, personal calificat pentru activitatea turistică) condus de Jeni Costăchescu, care participă efectiv la fiecare stagiu de pregătire.

În cadrul proiectului, care are ca bază stagiile de pregătire (ateliere aplicative) pentru copii şi adolescenţi, va funcţiona ClubulTRADIŢII, ARTE DECORATIVE, MEŞTEŞUGURI”,  secţiunea „PRIETENII ARTELOR STICLEI” şi se va organiza concursul anual internaţional  „MICUL ARTIST STICLAR” (pe specializări şi grupe de vârstă).

Proiectul mai cuprinde EXCURSII şi TABERE  de documentare şi creaţie, care includ şi stagii de pregătire, expoziţii în ţară şi străinătate cu lucrările cele mai reuşite ale copiilor şi adolescenţilor şi activităţi (desfăşurate cu surse financiare atrase).

 

Atelierele  FASCINAŢIA STICLEI sunt deschise pe toată durata anului calendaristic, cu activitate de luni până vineri,  orele: 8 – 20  şi sâmbăta, orele: 8 - 16, cu excepţia sărbătorilor religioase (din calendarul crestin-ortodox).